údaje k poukázaniu 2 % z dane

Ťaháme kauzy do konca

Venuj 2% z tvojich daní Aliancii Fair-play, aby sme aj naďalej mohli kontrolovať mocných.

 • Zamestnanec Som zamestnanec
 • Živnostník Daňové priznanie si podávam sám
 • Pravnicka osoba Som právnická osoba
IČO: 31810195 (Vo formulároch sa zarovnáva sprava)
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.
Sídlo: HUBENÉHO 2491/7, 831 53 BRATISLAVA

Krok za krokom

Šípky
 • Prvý krok
  Vyplňte tlačivo
 • Druhý krok
  Zaškrtnite možnosť zaslať nám základné údaje o vás
 • Tretí krok
  Dajte ho účtovníčke alebo doručte na úrad
 • Štvrtý krok
  Nezabudnite na termíny
   
 • Piaty krok
  Pochváľte sa priateľom

Som zamestnanec

Ako na to

 1. Do 15. 2. 2019 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Ak ste to nestihli, stále má význam sa o to pokúsiť. Zamestnávateľ to po termíne pre vás už nemusí urobiť, no často je ochotný pripraviť zúčtovanie aj neskôr.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tohto Potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
 4. Najneskôr do 2. mája 2019 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu – osobne alebo poštou. V prípade poslania poštou je rozhodujúci dátum z pečiatky na obálke.
 5. Darovanie 2% je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli (a my by sme radi vedeli), že ste nás podporili práve vy, vo "Vyhlásení" stačí zaškrtnúť políčko o súhlase. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy sa nedozvieme.

Na doplnenie

Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2018 vyššia ako 150 € (2 % z dane teda musia byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorého ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní tohto času.

Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie. Podrobný postup aj s potrebnými tlačivami je tu.

Daňové priznanie si podávam sám

Ako na to

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci a iné SZČO). Súčasťou oboch tlačív je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu nasledovné údaje:

  IČO: 31810195 (pri vypisovaní na tlačivo zarovnávajte vpravo)
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.
  Sídlo: HUBENÉHO 2491/7, 831 53 BRATISLAVA

 2. Do 31. marca 2019 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou je rozhodujúci dátum z pečiatky na obálke. Pripomíname, že živnostníci majú tento rok už povinnosť zaslať daňové priznanie elektronicky.
 3. Budeme radi, keď vo Vyhlásení zaškrtnete možnosť súhlas so zaslaním vašich údajov (my sa dozvieme vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu). Dozvieme sa ako sa voláte a adresu. Výšku poukázanej sumy nie.

Na doplnenie

Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2018 vyššia ako 150 € (2 % z dane teda musia byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorého ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní tohto času.

Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie. Podrobný postup aj s potrebnými tlačivami je tu.

Príklady práce Aliancie Fair-play v roku 2018

 • Zapojili sme sa do iniciatívy #AllForJan a pomáhali sme dokončiť kauzy, na ktorých pracoval zavraždený Ján Kuciak.
 • Žilinský súd na náš podnet začal konanie proti štyrom zdravotníckym firmám, ktoré v registri jasne neukázali svojich vlastníkov, hoci ich bizbis so štátom bol na úrovni 60 miliónov eur.
 • Podali sme trestné oznámenie pre podozrenie z prania špinavých peňazí v prípade firmy bývalého spoločníka Antonina Vadalu.
 • Podali sme trestné oznámenia týkajúce sa mediálnych vystúpení Roberta Kaliňáka a Roberta Fica.
 • Podali sme viacero podnetov na daňové kontroly firiem, ktoré v účtovných výkazoch uvádzali protirečivé, či absurdné hodnoty.
 • Monitorovali sme verejné vypočutia kandidátov na dôležité štátne funkcie.
 • Biela vrana oslávila 11 rokov. Bielymi vranami sa stali Ján Kuciak (in memoriam) a investigatívni novinári.
 • Na základe našej sťažnosti prokuratúra nedovolila polícii ukončiť vyšetrovanie daňového podvodu žilinskej firmy čerpajúcej štátne dotácie.
 • Podali sme trestné oznámenie ohľadom viacerých podozrivých agrodotácií.
 • Viacnásobne sme upozorňovali stavebný úrad na výstabu vily, ktorú firma L. Bašternáka stavia hradnom kopci v rozpore s predpismi.
 • Pripomienkovali sme viaceré zákony, aby nerobili len formálne zmeny, prípadne aby neničili možnosti verejnej kontroly.
 • Začali sme opätovne skúmať nástenkový tender, nakoľko máme silné indície, že polícia neurobila všetko, čo mohla.
 • Podali sme desiatky ďalších podnetov, sťažností, odvolaní, žiadostí, žalôb na ministerstvá, súdy, kontrolné orgány, políciu a prokuratúru.
 • Pre lokálnych aktivistov a mimovládky ame vykonali desiatky školení, prednášok a workshopov po celom Slovensku, aby dokázali pracovať efektívnejšie, zodpovednejšie a profesionálnejšie.